JMAเป็นผู้นำบริษัทผลิตอลูมิเนียมในประเทศจีน

JMAเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมโปรไฟล์อลูมิเนียมของประเทศจีน เราผลิตโปรไฟล์อลูมิเนียมสำหรับการใช้งานหลากหลายแบบตั้งแต่ปีค.ศ.1993 ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่ หน้าต่างและประตูอลูมิเนียมสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย, ผนังสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงโปรไฟล์อลูมิเนียมอุตสาหกรรม

ในปีค.ศ.1999 JMAได้รับให้เป็นองค์กรเอกชนนำเข้าและส่งออกอย่างถูกต้อง และหลังจากการศึกษาความต้องการของตลาดต่างประเทศ เราจึงสั่งซื้ออุปกรณ์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม2000Tและเริ่มผลิตโปรไฟล์อลูมิเนียมก่อสร้างและการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมอุตสาหกรรมจำนวนมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม