ทีมออกแบบ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมหยู่ จือหลง
หยู่ จือหลงเริ่มทำงานที่JMAตั้งแต่ปีค.ศ. 2003 เราเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและมากด้วยประสบการณ์ในการผลิตการอัดขึ้นรูปAอลูมิเนียม ใน15ปีที่ผ่านมาหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของเรานำทีมพัฒนาระบบกรอบโครงสร้างหลายรุ่นจนได้รับสิทธิบัตรงานประดิษฐ์สามใบและสิทธิบัตรอรรถประโยชน์มากกว่า40ใบ

แนะนำทีมออกแบบ
ปัจจุบันJMAทีมออกแบบมีเจ้าหน้าที่ถึง70คน ซึ่งถูกแบ่งเป็นฝ่ายออกแบบแม่พิมพ์และฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากการทำงานร่วมกันมาหลายปี การประกอบผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น

ในการผลิตเราต้องพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นไปตรงกันเพื่อเป้าหมายสุดท้าย ซึ่งไม่ใช่ภาพวาดทั้งหมดของลูกค้าที่จะสามารถใช้ได้จริง

อย่างแรกเราต้องเปลี่ยนภาพวาดของลูกค้ามาเป็นการออกแบบทางวิศวกรรม หลังจากนั้นปรับในโปรแกรมปัจจุบันให้เหมาะสม เราจะหารือรายละเอียดจากลูกค้าเรื่อง ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ที่ไหน, จะใช้พวกเขาอย่างไง หลังจากนั้นวิศวกรจะวาดภาพให้ใหม่ ในส่วนของการบริการหลังการขาย เราจะหารือทางเลือกที่มีข้อบกพร่อนน้อยที่สุด

ในปีค.ศ. 2012 การก่อสร้างสนามบินในประเทศจีนร้องขอโปรไฟล์อลูมิเนียมขนาดใหญ่มหาศาลที่มีความยาวหน้าตัดขวาง700 mm ในเวลานั้นผู้ผลิตโปรไฟล์อลูมิเนียมหลายแห่งในประเทศจีนไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากโปรไฟล์ความยาวหน้าตัดขวางขนาดใหญ่ พวกเขาจึงติดต่อของความช่วยเหลือจากJMA นักออกแบบของเรามอบทางเลือกให้แก่ลูกค้า: แบ่งโปรไฟล์ 700 mm เป็นโปรไฟล์เป็น 350 mm สองส่วนจากนั้นนำมาต่อเข้าด้วยกัน ปัญหาคือเราจะนำมาต่อเข้ากันได้อย่างไร? สุดท้ายเราให้แผนการประกอบใหม่แก่ลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันความยาวติดตั้งแบบเดียวกัน เราดัดแปรงโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรส่วนเป็นโปรไฟล์อลูมิเนียมเป็น 350 mm สองส่วน ซึ่งหลังจากการประกอบแล้วมองดูว่ามีความยาว 700 mm

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมสําหรับโครงการอลูมิเนียมของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?