1. หน้าหลัก
  2. ประสิทธิภาพ
  3. ขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการผลิต

บริษัทJMAมีสายอุประกรณ์เครื่องจักรสมบูรณ์ที่จำเป็นสำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการทางเทคนิคและกระบวนการสนับสนุน เรามีการวิจัยและพัฒนา, การออกแบบ, การหล่อ, การอัดขึ้รูป, การออกแบบแม่พิมพ์และการผลิต, การบำรุงพื้นผิว(อโนไดซ์, การเคลือบอิเล็กโตรโฟรีซิส, การเคลือบผง และการพ่นฟลูออโรคาร์บอน ), กระบวนการโปรไฟล์หยุดความร้อน และเครื่องจักรเกี่ยวกับหน้าต่าง,ประตู และผนัง ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขัด,โปรไฟล์อโนไดซ์, โปรไฟล์เคลือบอิเล็กโตรโฟรีซิส, โปรไฟล์เคลือบผง, โปรไฟล์พ่นฟลูออโรคาร์บอน, โปรไฟล์โปรไฟล์หยุดความร้อน, โปรไฟล์ลายไม้, ผลิตภัณฑ์หน้าต่างและประตู, และผนัง

กระบวนการผลิต

แท่งโลหะ

ไอเสียจากควันและฝุ่น

การหลอม

การผสมยาง

การอัดขึ้นรูป

การเกิดรอย

การตรวจสอบคุณภาพ

การห่อ

น้ำเสียและก๊าซเสีย

การอโนไดซ์

อิเล็กโตรโฟรีซิส

การเคลือบผง

การพ่นฟลูออโรคาร์บอน

โปรไฟล์ประหยัดพลังงานและฉนวนกันความร้อน

กระบวนการต่อไป

การตรวจสอบคุณภาพ

การห่อ

โปรไฟล์อุตสาหกรรม

การบำรุงพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมสําหรับโครงการอลูมิเนียมของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?