โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมฮีตซิงก์

1. อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063 T5 ถูกใช้ปกติในการผลิตโปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมฮีตซิงก์
2. เราให้บริการสั่งล่วงหน้าตามตัวอย่างหรือภาพวาด
3. ขนาดและความหนาต่างๆมีให้บริการ ความกว้างสูงสุดของโปรไฟล์อลูมิเนียมหม้อน้ำนี้กว้างถึง 700มม.
4. มีเพียงสามวิธีการรักษาพื้นผิวคือ ปล่อยว่าง, การอโนไดซ์ และการฉีดพ่นในสีที่แตกต่างกัน

ลงข้อความ

JMA Aluminium Group:
Guangdong JMA Aluminium profile Factory (Group) CO. Ltd.
Foshan JMA Aluminium CO. Ltd.

โทรศัพท์:
+86-757-85578551
+86-757-85558828
โทรสาร: +86-757-85599322
+86-757-85550238
อีเมล: sales@jma.cn
export@jma.cn
Jma-sales@hotmail.com
ติดต่อ: ดัลลัส หลิน