โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมอุตสาหกรรม

เจเอ็มเอได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนารายโปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมอุตสาหกรรมสำหรับปีที่ผ่านมา ด้วยสายการผลิตการอัดขึ้นรูปขนาดใหญ่ 9000ตัน ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน เจเอ็มเอให้โปรไฟล์อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของวงกลมรอบวงถึง 720มม.

    1. โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมฮีทซิงค์ 1. อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063 T5 ถูกใช้ปกติในการผลิตโปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมฮีตซิงก์
      2. เราให้บริการสั่งล่วงหน้าตามตัวอย่างหรือภาพวาด
      3. ขนาดและความหนาต่างๆมีให้บริการ ความกว้างสูงสุดของโปรไฟล์อลูมิเนียมหม้อน้ำนี้กว้างถึง 700มม.
    1. โปรไฟล์อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องพ่นขนาดใหญ่ถูกนำไปใช้ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ตัวเครื่องมีความสามารถในการผลิตหลอดกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 500มม., ท่อแบน700มม. × 100 มม. และบาร์แบนของ 720มม. × 50มม.

ในขณะเดียวกันวิศวกรอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบแม่พิมพ์และการอัดขึ้นรูปได้รับเชิญจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน สำหรับการพัฒนาและการผลิตตลอดจนการควบคุมคุณภาพของโปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมอุตสาหกรรม นอกจากนี้เจเอ็มเอได้เชิญช่างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆเช่น โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, วิศวกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมไฟฟ้า, การขึ้นรูปและการตัดโลหะ, วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ, วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการออกแบบอุตสาหกรรม มาเข้าร่วมบริษัท นอกจากนี้เรายังมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาและสถานีงานสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนทางเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับรุ่นของผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันส่วนการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมเจเอ็มเอถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆเช่น แพลตฟอร์มต่างประเทศ, ตู้คอนเทนเนอร์, รถยนต์, เรือ, การขนส่งทางรถไฟ, อุตสาหกรรมการทหาร และการสื่อสารด้านไฟฟ้าฯลฯ สำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเจเอ็มเอได้ผลิตให้โปรไฟล์อลูมิเนียมอุตสาหกรรมปริมาณมาก

ลงข้อความ

JMA Aluminium Group:
Guangdong JMA Aluminium profile Factory (Group) CO. Ltd.
Foshan JMA Aluminium CO. Ltd.

โทรศัพท์:
+86-757-85578551
+86-757-85558828
โทรสาร: +86-757-85599322
+86-757-85550238
อีเมล: sales@jma.cn
export@jma.cn
Jma-sales@hotmail.com
ติดต่อ: ดัลลัส หลิน